ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР 400 ОРЧИМ ИРГЭНД ЯРИА ХИЙЛЭЭ

A- A A+
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР 400 ОРЧИМ ИРГЭНД ЯРИА ХИЙЛЭЭ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын прокурорын газраас “Хүүхдийн эрх” нэгдсэн аяны хүрээнд тус сумын Номгон, Баян багийн иргэдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлах яриа таниулга хийжээ.

Тус арга хэмжээнд нийт 400 орчим иргэн хамрагдаж, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхэд холбогдсон болон хохирсон гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралт, шийдвэрлэлт, шалтгаан нөхцөлийн талаар мэдээлэл авсан байна.