ПРО ПОДКАСТ №87 ТАЙВАНИЙ НАНХУА ИХ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦСАН ТУРШЛАГААС

A- A A+
ПРО ПОДКАСТ №87 ТАЙВАНИЙ НАНХУА ИХ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦСАН ТУРШЛАГААС

Өмнөговь аймгийн прокурорын газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хяналтын прокурор Б.Болор-Эрдэнэ Тайваний Нанхуа их сургуульд суралцсан туршлагаасаа хуваалцлаа.