card
ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД ТОГЛОХ ЭРХИЙГ ХАНГАХАД АНХААРЧ БАЙНА

ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД ТОГЛОХ ЭРХИЙГ ХАНГАХАД АНХААРЧ БАЙНА

Хүүхдийн эрүүл мэнд, амь нас нь эрстэхээс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарч ажиллана

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮ ШҮҮЛТ ТУЛГАХААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР ТАНДАЛТ СУДАЛГАА ХИЙЖЭЭ

ЭРҮҮ ШҮҮЛТ ТУЛГАХААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР ТАНДАЛТ СУДАЛГАА ХИЙЖЭЭ

Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэрэг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар болон хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байхад анхаарах асуудлаар сургалт хийсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР 400 ОРЧИМ ИРГЭНД ЯРИА ХИЙЛЭЭ

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР 400 ОРЧИМ ИРГЭНД ЯРИА ХИЙЛЭЭ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын прокурорын газраас 400 орчим иргэнд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхэд холбогдсон болон хохирсон гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралт, шийдвэрлэлт, шалтгаан нөхцөлийн талаар мэдээлэл хийжээ.

Дэлгэрэнгүй
Онцгой нөхцөлд ажиллах бэлтгэл,  сургуулилт хийлээ

Онцгой нөхцөлд ажиллах бэлтгэл, сургуулилт хийлээ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын прокурорын газраас гал түймэр, газар хөдлөлт, үер зэрэг онцгой нөхцөл байдал үүсч болзошгүй үед ажилтан, албан хаагчийн бэлэн байдлыг ханган ажиллах зорилгоор аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах аврах 66 дугаар ангитай хамтран бэлтгэл сургуулилт хийлээ.

Дэлгэрэнгүй
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДАД  СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад “Хүүхдийн эрх, хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг хийж, хүүхэд хохирсон, хүүхэд холбогдсон гэмт хэргийн гаралт, шалтгаан нөхцлийн талаар мэдээлэл өгчээ.

Дэлгэрэнгүй
МӨРДӨГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

МӨРДӨГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын прокурорын газраас хамтарсан зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨСВӨРИЙН КЛУБ БАЙГУУЛАХААР БОЛЖЭЭ

СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨСВӨРИЙН КЛУБ БАЙГУУЛАХААР БОЛЖЭЭ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын прокурорын газраас тус сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн ахлах ангийн сурагчидтай "Хүүхдийн эрх" сэдэвт уулзалт, ярилцлага хийсэн байна. 

Дэлгэрэнгүй
ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ ЗӨРЧИГДӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ХИЙЖЭЭ

ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ ЗӨРЧИГДӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ХИЙЖЭЭ

Өмнөговь аймгийн прокурорын газраас Цагдаагийн газрын алба хаагчдад сургалт зохион байгуулжээ.

Дэлгэрэнгүй
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Өмнөговь аймгийн прокурорын газраас аймаг дахь Цагдаагийн газар болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай хамтарсан цахим уулзалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй